ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา

สอศ.ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากนโยบาย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ตนจึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

โดยมอบนโยบายให้เร่งขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้เข้าถึงคนพิการทุกช่วงวัย จึงได้มอบหมายให้ศพอ. และสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566 – 2570)

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า สำหรับ ศพอ. จะมี 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำภูมิภาค ได้แก่

  • ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 ​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และ
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

“การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกช่วงวัยมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ สร้างงานเพื่อให้คนพิการมีอาชีพ สามารถทำงานและได้เลี้ยงดูตนเอง โดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป” ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ outerislandtours.com

แทงบอล

Releated